Tứ Hoằng Thệ Nguyện

Thứ nhất là “tâm pháp”, chúng ta thường nói tám tâm vương.

Thứ hai là “tâm sở pháp”, nói tác dụng tâm lý.

Thứ ba là “sắc pháp”, chỉ vật chất.

Thứ tư là “tâm bất tương ưng hành pháp”.

Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Tứ Hoằng Thệ Nguyện

10,500

Mô tả

Thứ nhất là “tâm pháp”, chúng ta thường nói tám tâm vương.

Thứ hai là “tâm sở pháp”, nói tác dụng tâm lý.

Thứ ba là “sắc pháp”, chỉ vật chất.

Thứ tư là “tâm bất tương ưng hành pháp”.

Thứ năm là “vô vi pháp”.

Bốn loại đầu gồm tổng cộng 94 pháp, đều gọi là “pháp hữu vi”. Ý nghĩa của “hữu vi” là có sinh có diệt mà nhà Phật dạy là không thật, giả dối. Cái thật là không sinh không diệt. Sáu cõi luân hồi có sinh có diệt; mười pháp giới gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật cũng có sinh có diệt, cũng không phải là thật. Nên nhớ Phật này là Phật của mười pháp giới. Vậy chỗ nào mới là không sinh không diệt? Đó chính là “nhất chân pháp giới”.

Vậy “nhất chân pháp giới” ở đâu?

(Trích Tứ Hoằng Thệ Nguyện)

Đánh giá (0)

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tứ Hoằng Thệ Nguyện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0