Bảng giá máy tính khoa học Casio mới nhất cập nhật tháng 11/2018

Bảng giá máy tính khoa học Casio mới nhất cập nhật
tháng 11/2018

Máy tính khoa học
Casio
Hình ảnh minh họaGiá rẻ nhất tham khảo
(VND)
Máy tính
khoa học Casio FX220
(FX-220)

285.000

Máy tính khoa học Casio FX500MS
(FX-500MS)
Máy tính khoa học Casio FX500MS (FX-500MS)130.000
Máy tính
khoa học Casio MS-8S
Máy tính khoa học Casio MS-8S228.000
Máy tính
khoa học Casio HL122TV (HL-122TV)
Máy tính khoa học Casio HL122TV (HL-122TV)108.900
Máy
tính khoa học Casio J120S
(J-120S)
Máy tính khoa học Casio J120S (J-120S)200.000
Máy tính
khoa học Casio FX991
Máy tính khoa học Casio FX991226.000
Máy tính
khoa học Casio FX-350ES
Máy tính khoa học Casio FX-350ES302.000
Máy tính khoa học Casio FX-4500PAMáy tính khoa học Casio FX-4500PA1.160.000
Máy tính
khoa học Casio FX-5800P
Máy tính khoa học Casio FX-5800P1.890.000
Máy tính khoa học Casio FX-5500LAMáy tính khoa học Casio FX-5500LA1.622.000
Máy tính
khoa học Casio FX-7400GII
Máy tính khoa học Casio FX-7400GII1.795.000
Máy
tính khoa học Casio FX-9750GII (FX-9750-GII)
Máy tính khoa học Casio FX-9750GII (FX-9750-GII)1.384.957
Máy
tính khoa học Casio FX-9860G II SD
Máy tính khoa học Casio FX-9860G II SD4.311.000
Máy tính Casio
FX-3950P
Máy tính khoa học Casio FX-3950P637.000
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Login/Register access is temporary disabled
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0